Inici

Formació TIC +55 anys

Telèfons mòbils i tauletes

La biblioteca ofereix a les persones majors de 55 anys, un servei de formació en noves tecnologies, concretament sobre el funcionament dels telèfons intel·ligents i tauletes.

Pla de lectura i biblioteques

Vilafranca del Penedès 2017

Definició del nou mapa de lectura i bibliotecari, per tal que esdevingui una guia que estableixi quina biblioteca volem i quin paper ha de jugar a la vila, a la comarca i al Penedès.

Biblioteca Torras i Bages

Vilafranca del Penedès

Espai cultural públic de proximitat, on tots els ciutadans i ciutadanes poden trobar els serveis de qualitat necessaris per cobrir les necessitats bàsiques d'informació i accés a la cultura.

1
2
3

Novetats