Col·lecció local

Conjunt de documents propis de la biblioteca relacionats amb l'àrea geogràfica de l'Alt Penedès, que té per objectiu recollir tots els materials que puguin ser útils per a l’estudi de la zona, tant en el passat, com en el present i el futur.

La biblioteca pública Torras i Bages recull i posa a disposició de totes les usuàries i usuaris la informació referent a la seva comarca l’Alt Penedès. Les altres biblioteques de la comarca disposen d’informació i documentació referent a la seva àrea d’influència.

Seguint la definició del COBDC, la col·lecció recull els documents amb informació sobre l’àrea geogràfica delimitada: només aquells documents que tractin temes locals, sobre Vilafranca del Penedès i la seva comarca: la història, el marc geogràfic, la cultura, les festes, els costums i les tradicions, l'economia, l'art, etc.

També en formen part les obres que tracten sobre els autors nascuts a la comarca o que hi estan vinculats, o aquelles que tenen com autor un vilafranquí o un penedesenc.

Els autors locals que tracten sobre temes no locals no formaran part de la CL, exceptuant aquells que per la transcendència de la seva obra tindran una representació de les seves publicacions. En general, les seves publicacions estaran ubicades a la secció de la biblioteca que els correspon, se’ls identificarà amb un gomet groc a la part alta del llom amb les inicials CL.