Biblioteca inclusiva, biblioteca per a tothom

Biblioteca inclusiva, biblioteca per a tothom

21 de setembre de 2017

Les Biblioteques són pioneres en la integració, per aquest motiu, aquest mes d’octubre a la Torras i Bages, es celebraran un seguit d’activitats i exposicions, per donar a conèixer aquesta voluntat i alhora realitat.

Per aconseguir que una biblioteca sigui inclusiva des del punt de vista de l’arquitectura es recomana: garantir l’accés a tothom; ubicar la biblioteca en un lloc de fàcil accés; oferir espais practicables; disposar del mobiliari adequat i de  la retolació i senyalització adient, així com respectar la normativa vigent.

Pel que fa als serveis, les pautes són: programar de forma periòdica i estable activitats inclusives, oferir materials informatius en diferents formats adaptats; disposar d’eines que facilitin l’accés a la informació; cooperar amb col·lectius de persones amb discapacitat; adaptar els diferents serveis per a garantir l’accessibilitat i oferir serveis  i activitats de sensibilització. 

Des del punt de vista del fons, cal: disposar de fons documental adaptats; oferir materials en diferents formats; identificar els documents adaptats de manera que siguin fàcilment localitzables; indexar els documents amb els temes actuals i de nivell específic, augmentar els recursos adaptats disponibles i facilitar la itinerància de lots per promoure la lectura de persones amb discapacitat.

En relació amb la formació, es recomana: adreçar-se amb normalitat a la persona amb discapacitat; oferir ajuda a les persones amb discapacitat; comunicar-se de manera adequada; respectar l’usuari i interessar-se per les seves necessitats; tractar tothom amb igualtat, i conèixer i difondre els recursos i activitats específiques que tenim a l’abast.

Us convidem a acompanyar-nos en aquestes activitats inclusives i per a tothom: