Missió i visió

Missió i visió

Té com a missió ser un espai cultural públic de proximitat, on tots els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca i de la comarca puguin trobar els serveis de qualitat necessaris per a cobrir les necessitats bàsiques d’autoformació, d’informació i d’accés a la cultura. Té un interès especial en donar resposta a les necessitats especifiques d’informació del propi ajuntament, de les entitats i dels col·lectius específics del municipi.

La biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès serà la coordinadora de l’oferta de lectura pública al municipi i esdevindrà el centre cultural de referència de tots els ciutadans de Vilafranca i la comarca, que garantirà l’accés de qualitat a la informació i al coneixement local i global, amb recursos presencials i/o virtuals.

La biblioteca seguirà amb el seu paper de mediadora entre l’usuari i la informació, oferint serveis de qualitat, que es podran obtenir a la mateixa biblioteca o de forma virtual, de forma ràpida i durant un temps més ampli que el propi d’obertura de la biblioteca. Tot això ho farà en estreta col·laboració i cooperació amb els altres agents del territori que treballin en les mateixes línies de formació, informació i cultura. També serà un referent com a ens integrador dels sectors més desfavorits de la població.

La Biblioteca Torras i Bages, com a cap de zona de les biblioteques de l’Alt Penedès i del Garraf, també té com a visió esdevenir un referent per a les biblioteques del seu àmbit territorial, tant des del punt de vista presencial com virtual, i ser pionera a l’hora d’impulsar nous serveis compartits.