Fons i seccions

La biblioteca disposa d’un fons general format per llibres sobre totes les temàtiques, novel·les, obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, atles i anuaris), còmics, premsa diària, revistes, CD de música de tots els tipus, DVD temàtics, de cinema i musicals i altres formats.

Tots el documents els trobareu a les prestatgeries en accés lliure i estan disponibles perquè us els emporteu a casa, a excepció de les obres que formen la Col·lecció Local.