Col·lecció local

Conjunt de documents propis de la biblioteca relacionats amb l'àrea geogràfica de l'Alt Penedès, que té per objectiu recollir tots els materials que puguin ser útils per a l’estudi de la zona, tant en el passat, com en el present i el futur.

La biblioteca pública Torras i Bages recull i posa a disposició de totes les usuàries i usuaris la informació referent a la seva comarca l’Alt Penedès. Les altres biblioteques de la comarca disposen d’informació i documentació referent a la seva àrea d’influència.

Seguint la definició del COBDC, la col·lecció recull els documents amb informació sobre l’àrea geogràfica delimitada: només aquells documents que tractin temes locals, sobre Vilafranca del Penedès i la seva comarca: la història, el marc geogràfic, la cultura, les festes, els costums i les tradicions, l'economia, l'art, etc.

També en formen part les obres que tracten sobre els autors nascuts a la comarca o que hi estan vinculats, o aquelles que tenen com autor un vilafranquí o un penedesenc.

Els autors locals que tracten sobre temes no locals no formaran part de la CL, exceptuant aquells que per la transcendència de la seva obra tindran una representació de les seves publicacions. En general, les seves publicacions estaran ubicades a la secció de la biblioteca que els correspon, se’ls identificarà amb un gomet groc a la part alta del llom amb les inicials CL.

El Penedès escriu

Sota aquest títol, la biblioteca fa un recull dels autors i autores de Vilafranca i la comarca del Penedès, que volem donar a conèixer, tot promovent la seva obra.

Altres webs i institucions amb fons d’interès local

Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès (ACAP)
L’arxiu comarcal facilita la consulta de documentació qualificada com d’accés restringit, sempre que existeixin motius d’investigació que així ho justifiquin. Per a la consulta de documentació amb restriccions d’accés regulades per normativa, la persona interessada haurà de signar un compromís de confidencialitat.
Destaca la col·laboració amb la Biblioteca per digitalitzar fons comú.

Vinseum
El Centre de Documentació VINSEUM (CDV) és el servei d’informació de VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Conserva documentació de tipologia molt variada, centrada principalment en dos eixos temàtics: les cultures de la vinya i el vi, i Vilafranca i el Penedès. Aquesta col·lecció s’ha anat forjant al llarg dels anys, des de la mateixa fundació del Museu, el 1935. Aquest fons prové, principalment, de l'antiga biblioteca de l'Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès, de l'antiga biblioteca del Museu de Vilafranca i de la biblioteca de l'historiador Emili Giralt i Raventós. El fons està format per llibres i fulletons.
L’objectiu final és posar a disposició del públic els documents i, d’aquesta manera, facilitar la recerca sobre les cultures del vi i els temes locals.

Institut d’Estudis Penedesencs
L'Institut d'Estudis Penedesencs, fundat el 1977 com a entitat cultural, té com a objectius, d'acord amb el que defineixen els seus estatuts, "la investigació, l'estudi i la divulgació de la història, l'art, el folklore, la llengua, la toponímia, la literatura, la geografia, l'arqueologia, la bibliografia, les ciències naturals, la natura, l'economia i d'altres que es considerin oportunes sempre dins l'àmbit del Penedès històric i el seu entorn.

Serveis educatius de l’Alt Penedès
L’estudi de l’entorn, el coneixement del poble i de la comarca  ha estat una constant des de fa ja molts anys en moltes escoles de la comarca.
En molts centres  s’ha treballat i s’han el·laborat materials didàctics. Des dels Centres de Recursos Pedagògics s’ha potenciat aquesta tasca.
En aquest microespai de la xarxa es volen actualitzar i compartir tot un seguit de recursos i propostes pedagògiques sobre el Penedès històric i la vegueria Penedès.
L’objectiu d’aquesta web és crear un espai d’internet útil on trobar informació àmplia i actualitzada dels trets bàsics de les nostres comarques com a material entenedor a l’abast directe dels nostres alumnes; propostes didàctiques per a estudiar el Penedès  realitzades per mestres de les nostres aules i que volen que el seu treball pugui ser compartit; informació tècnica i pràctica sobre les comarques penedesenques  (bibliografia, cases de colònies, itineraris…) que puguin ajudar els docents a l’hora de preparar propostes i activitats; un espai viu i dinàmic on qui vulgui pugui fer aportacions i propostes didàctiques, en clau competencial per a totes les etapes educatives; un projecte penedesenc emmarcat en la vegueria Penedès.

Comissió memòria històrica
Blog d'història local, elaborat per la Comissió de la Memòria amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement del nostre passat, i difondre una part de la història habitualment desconeguda, fent especial atenció a personalitats rellevants pels seus valors socials i ètics. La Comissió Memòria és un grup de persones que estimen la història i que volen posar-la a l’abast de tothom: Recuperar el nostre propi passat és una responsabilitat que entre tots hem d’assumir.

Documents relacionats

Accessibilitat