Notícia

Albert Bastardas i Boada

29 de setembre de 2021

Albert Bastardas i Boada Vilafranca del Penedès, 1951

Catedràtic del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona i professor de sociolingüista. De formació filològica, es doctorà a la Universitat Laval (Quebec). Fou membre fundador i primer director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC) (1998-2010). Ha estat reconegut pel desenvolupament dels conceptes d’ecologia de les llengües, subsidiarietat lingüística i sostenibilitat lingüística en l’estudi dels efectes de la globalització en la supervivència de les llengües.

Bibliografia

Lingüística

  • La Bilingüització de la segona generació immigrant: realitat i factors a Vilafranca del Penedès. Barcelona: La Magrana, 1985
  • Llengua i immigració: la segona generació immigrant a la Catalunya no-metropolitana. Barcelona: La Magrana, 1986
  • Fer el futur: sociolingüística, planificació i normalització del català. Barcelona: Empúries, 1991
  • ¿Un estado, una lengua?: la organización política de la diversidad lingüística. Barcelona: Octaedro, 1994
  • Ecologia de les llengües: medi, contactes i dinàmica sociolingüística. Barcelona: Proa, 1996

Consulteu la bibliografia que podeu trobar a la nostra Biblioteca en aquest enllaç

 

 

Accessibilitat