Notícia

Belén Moreno Claverías

24 de abril de 2023

Belén Moreno Claverías (Vilafranca del Penedès, 1969)

Doctora en History & Civilization per l'European University Institute i professora d'Història Econòmica per la Universidad Autonóma de Madrid. Autora de diferents treballs sobre els canvis en el consum a la Catalunya del segle XVIII, entre els que cal citar el llibre Consum i condicions de vida a la Catalunya moderna. El Penedès, 1670-1790 (Vilafranca del Penedès, 2007).
Fou premiada amb la beca Raimon Noguera de l'any 1992 i d'aquest premi sortir un interessant treball centrat en els contractes agraris, el de Rabassa morta en particular i l'expansió del cultiu de la vinya que això significà en el Penedès del segle XVIII
Ha participat en diverses obres col·lectives internacionals sobre aquesta qüestió, sobre la qual ha publicat també diferents articles a revistes com Revista d'Història Econòmica (2003), Histoire & Mesure (2006) o Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine (2017). Forma part, junt amb altres autors del llibre del projecte HAR2014-54891-P, finançat pel Ministerio de Economia y Competitividad.

Bibliografia: 

Economia

 • Consum i condicions de vida a la Catalunya Moderna: El Penedès, 1670-1790. Vilafranca del Penedès: Andana, DL 2007

Agricultura/Contractes/Rabassa morta/Món del vi

 • Del ceral a la vinya el contracte de rabassa morta a l'Alt Penedès del segle XVIII. Estudis d'història agrària.  Nº 11, 1997, págs. 37-57 (article)
 • La Contractació agrària a l'Alt Penedès durant el segle XVIII: el contracte de rabassa morta i l'expansió de la vinya. Barcelona: Fundació Noguera, 1995
 • La "rabassa morta", sus actores y la defensa del carácter enfitéutico, 1740-1850. Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, Nº 78, 2019, págs. 7-36 (article)

Pagesos

 • La Diferenciació social pagesa a partir dels inventaris post mortem: el Penedès, 1708-1815. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1996 

Notaris

 • Els Inventaris post-mortem: una font per a la història econòmica i social. Girona: Associació d'Història Rural: Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica): Documenta Universitaria, 2018

Història de Vilafranca/Dones

 • Veus de dones: la Segona República i la Guerra Civil a Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, DL 2003
 • Veus de dones II: el Franquisme a l'Alt Penedès. [Vilafranca del Penedès]: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, DL 2006

Gremis

 • El aprendiz de gremio en la Barcelona del siglo XVIII.  Areas: revista internacional de ciencias sociales, Nº 34, 2015, págs. 63-75 (article)

Economia/Consumisme

 • Lugar de residencia y pautas de consumoel Penedés y Barcelona, 1770-1790.  Revista de historia industrial.  Nº. 31, 2006, págs. 139-168 (article)
 • Pautas de consumo y diferenciación social en el Penedés a finales del siglo XVIIuna propuesta metodológica a partir de inventarios sin valoraciones monetarias. Revista de Historia Económica = Journal of Iberian and Latin American Economic History.  Año nº 21, Nº Extra 4, 2003 (article)

Consulteu la bibliografia que podeu trobar a la nostra Biblioteca en aquest enllaç

Accessibilitat