Notícia

És la tribu qui educa

18 de gener de 2019

Concurs de Microrelats organitzat pel Grup de Mestres de l’Alt Penedès amb l’objectiu de fomentar la reflexió i l’intercanvi d’idees al voltant de l’educació, ja sigui en l’àmbit familiar, en el de l’educació reglada, el de l’educació en el lleure, el cinema, les xarxes socials, la televisió...

Bases:

1. Hi podran participar totes les persones majors de 16 anys.
2.Tots els treballs participants hauran de tenir una extensió que no superi les 300 paraules.
3. El jurat valorarà la qualitat literària, l’originalitat i la relació amb el tema del concurs: És la tribu qui educa.
4. Les obres han de ser individuals, escrites en català i inèdites. Cada participant podrà presentar només un text.
5. Els originals s’han de presentar en un document en format Microsoft Word, OpenOfice o PDF amb lletra Arial, cos 12 i a doble espai.

6. Terminis i presentació:

A/ Les obres s’han de presentar per correu electrònic amb l’assumpte “Concursmicrorelats2019” entre les 00.00 h del dia 2 de febrer i les 23.59 h del dia 17 de març de 2019 a la direcció microrelatstribu@gmail.com
Caldrà enviar dos arxius en un únic correu:
El primer arxiu contindrà el text que es presenta a concurs en format Microsoft Word, Openoffice o PDF, i anirà anomenat amb el títol del text, el pseudònim de l’autor o autora. Per ex: “El rostre - LLuc–”. Tots els textos aportats en un altre format seran esborrats i no entraran a concurs.
El segon arxiu, que no s’obrirà fins després del veredicte, anirà anomenat amb el títol “Dades personals” i inclourà títol del text, pseudònim, nom, cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic.

B/ Un cop finalitzat el concurs tots els arxius amb els textos no premiats seran esborrats.

C/ L’organització del concurs no es fa responsable dels correus electrònics que no arribin o arribin en mal estat a la direcció de correu electrònica exposada.

D/ Pel fet de participar en la convocatòria, els autors i autores autoritzen al Grup de Mestres de l’Alt Penedès a fer difusió i promoció del Concurs fent servir reproduccions parcials o totals de les obres, amb les referències adients d’autoria, en qualsevol mitjà publicitari (revistes, premsa, ràdio, TV, cartells, webs i blogs, etc.).

7. El Jurat estarà composat per Josep Maria Verge, mestre, Carme Ortoll, mestra, Pere Martí, escriptor i professor, Jordi Llavina, escriptor i professor.

8. Veredicte

El veredicte del jurat es farà públic en l’acte que es realitzarà a la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès el dia 10 d’abril del 2019, on es llegiran els textos quanyadors.
El veredicte del jurat serà definitiu i inapel·lable.
El jurat es reserva la possibilitat de concedir accèssits.

9.Premis

Seran premiats els quatre millors microrelats . El premi consistirà en:

A/La màxima difusió dels microrelats guanyadors:
Els setmanaris penedesencs “La Fura” i “El 3 de 8” en l’edició del dia 12 d’abril del 2019, publicaran els microrelats guanyadors, així com els possibles accèssits.
La difusió per Ràdio Vilafranca, dels microrelats guanyadors.

B/ Altres premis

Entre d’altres, lot de llibres, abonament de 3 mesos a Cineclub Vilafranca, subscripció per tres mesos al setmanari El Tres de Vuit, 2 entrades per un espectacle de Cal Bolet, entrades al Vinseum, als museus de Calafell, al Museu del Ferrocarril de Vilanova, al C.I. de l’Aigua de Torrelavit, al C.I. del Castell de Gelida.

10. Les persones participants al Concurs de Microrelats subscriuen les següents bases i accepten el veredicte final del jurat. També entenen i accepten la possibilitat que els premis esdevinguin deserts si el mateix jurat així ho creu convenient.

11. El jurat es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu escriure’ns un correu electrònic a la següent adreça microrelatstribu@gmail.com

El Concurs de Microrelats “És la tribu qui educa” és possible gràcies a la col·laboració de: Setmanari La Fura, Setmanari El 3 de vuit, Ràdio Vilafranca, Llibreries L’Odissea, Llibreia La Cultural i Llibreria Cuscó, Espectacles Vilafranca Teatre Cal Bolet, CineClub Vilafranca, Jazz Club Vilafranca, Vinseum, Museus de Calafell, Museu del Ferrocarril, C.I. L’Aigua de Torrelavit, C.I. del Castell de Gelida, Federació de Moviments de Renovació pedagògica de Catalunya, I.E.S. Milà i Fontanals de Vilafranca, Cellers Albet i Noya i Copisteria La Rambla.