Notícia

Josep Baltà Elias

22 de març de 2023

Josep Baltà Elias (Vilafranca del Penedès, 1893 - Barcelona, 1973)

Fill del metge Josep Baltà Rodríguez de Cela. Es llicencià en Física i Química a la Universitat de Barcelona i el 1918 es doctorà en Física amb premi extraordinari a la Universitat Central de Madrid amb la tesi Magnetoquímica de los cloruros de cromihidrina. El 1919 fou nomenat professor d'Electromagnetisme i Electrotècnia a l'Escola de Perits de Terrassa, el 1920 fou rofessor auxiliar de física a la Universitat de Barcelona i el 1923 fou comissionar per estudiar telecomunicacions a l'Établissement Centrale de la Télégraphie Militaire. De 1923 a 1925 fou president del Ràdio Club de Catalunya. El 1929 formà part de l'equip d'investigadors del Servei Meteorològic Nacional de l'Observatori de la Universitat de Barcelona.

El 1933 va obtenir la càtedra de física teòrica i experimental de la Universitat de Salamanca, que ocupar fins a 1941, quan va obtenir la mateixa càtedra a la Universitat Central de Madrid; a finals de la guerra s'havia incorporat com a professor de Ciències a l'Escola de bibliotecàries per un breu període. El 1941 va fundar la secció d'electricitat de l'Institut de Física Alonso de Santa Cruz del CSIC. També fou vicepresident de la Reial Societat Espanyola de Física i Química.

Va fer grans aportacions en els camps de les Radiocomunicacions i la Física d'altes energies, ja que va construir el primer generador electroestàtic d'Espanya. 

El 1948 fou escollit acadèmic de nombre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i el 1949 fou escollit acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, en va prendre possessió l'any següent amb el discurs Enigmas actuales planteados por la radiación cósmica.

Bibliografia

Acústica

 • Aspectos recientes de la propagación troposférica de las ondas cortas. Madrid: [s.n.], 1954

Electricitat

 • El Ciclotrón y el betatrón como agentes terapéuticos. Madrid: [s.n.], [19--?]
 • Anomalías en la propagación de las ondas cortas observadas en Barcelona. Madrid: Huelves, 1929
 • Sobre el cálculo de resistencias no lineales. Madrid: Nuevas Gráficas, 1946 (en col·laboració amb J. Miranda G. Montes)
 • Sobre las ondas cortas y microondas de origen extraterrestre. [S.l : s.n.], [1948?] 
 • Una Nueva ciencia: la radio-astronomía. Madrid: [s.n.], 1953
 • Radio-ondas extraterrestres. Madrid: [s.n.], 1954 

Energia

 • La Aceleración de partículas eléctricas. Madrid: [s.n.], [19--?]
 • Les Radiopertorbacions naturals (atmosfèrics) en meteorología. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1933 
 • Construcción de un oscilador ultrasonoro: primeros resultados obtenidos. Madrid: Nuevas Gráficas, 1946 (en col·laboració amb J. Montull)
 • Modernos generadores electrostáticos.  [s.l.: s.n.], 1948
 • La Energía nuclear en astronáutica. Madrid: [s.n.], 1954
 • Captación y aprovechamiento de la energía solar. Madrid: [s.n.], 1955 

Física

 • Einstein, físico nuclear. Madrid: [s.n.], 1955

Meterologia

 • Avance sobre un estudio oscilográfico de los atmosféricos en Madrid. Madrid: Nuevas Gráficas, 1947

Consulteu la bibliografia que podeu trobar a la nostra Biblioteca en aquest enllaç

 

 

Accessibilitat