Notícia

Manuel Milà i Fontanals

09 de maig de 2019

Nascut a Vilafranca del Penedès el 1818, considerat un dels introductors del Romanticisme a Catalunya, és una figura preeminent de la Renaixença literària. Participa en la restauració dels Jocs Florals, i en defensa la seva catalanitat.

Els seus treballs sobre història, literatura i filologia, d'un gran rigor intel·lectual, obren el camí als mètodes moderns d'investigació i creen una escola que arriba fins als nostres dies. Sobresurten Observaciones sobre la poesía popular, con muestras de romances catalanes inéditos (1853), De los trovadores en España (1861), Ressenya històrica i crítica dels antics poetes catalans (1865), De la poesía heroico-popular castellana (1874) i Estudios de lengua catalana (1875), entre molts d'altres. També escriu poesia, com ara el poema èpic La cançó del pros Bernard (1867) i la cançó La Complanta d'En Guillem (1872).

Un dels seus deixebles més destacats, Menéndez y Pelayo, s'encarrega de la publicació de Obras completas del Doctor D. Manuel Milá y Fontanals (8 vol., 1888-1896), un recull de bona part dels seus assajos, articles i discursos. El 1908 apareix el volum Obres catalanes d'en Manuel Milà i Fontanals, que aplega, per primer cop, les seves poesies catalanes en un sol volum, a més dels discursos i articles sobre filologia i literatura. 

Bibliografia

Literatura

  • Principios de literatura general y española. Barcelona: Imprenta del Diario de Barcelona, 1873  
  • Opúsculos literarios. Barcelona: Verdaguer, 1892-1895  
  • Obres catalanes. Barcelona: Gili, 1908  
  • Història de la literatura catalana antiga: aplech d'estudis per la seva formació. Barcelona: Biblioteca clàssica catalana, 1910  

Literatura/Narrativa

  • Epistolari d'en M. Milà i Fontanals: correspondència recollida i anotada per L. Nicolau d'Olwer. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1922-1932
  • Teoria romàntica. Barcelona: Edicions 62, 1977

Literatura/Poesia

  • Romancer català. Barcelona: Edicions 62, 1995

Consulteu la bibliografia que podeu trobar a la nostra Biblioteca en aquest enllaç

Accessibilitat