Notícia

Pere Bohigas i Balaguer

19 de abril de 2018

 

Pere Bohigas i Balaguer (Vilafranca del Penedès, 20 de febrer de 1901 - Barcelona, 27 de febrer de 2003)

Doctor en lletres, professor de paleografia de la Universitat de Barcelona fins al 1939, del Cos d’Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs a partir del 1941, fou conservador de la secció de manuscrits i reserva de la Biblioteca de Catalunya i professor a l’Escola de Bibliotecàries de Barcelona.

Participà en els Estudis Universitaris Catalans i el 1924 es doctorà en filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona, on fou professor de paleografia fins al 1939. El 1926 marxà a París i el 1929 a Anglaterra, on completà la seva formació. També fou professor a l'Escola de Bibliotecàries. El 1941 va obtenir per oposició una plaça al Cos d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs, que li va permetre treballar com a conservador de la secció de manuscrits i reserva de la Biblioteca de Catalunya fins al 1971.De 1967 a 1973, va dirigir els cursos de català de la Diputació de Barcelona. Col·laborà en l'aplec de materials per a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya d'Higini Anglès i Pàmies i publicà un repertori de manuscrits conservats tant als Països Catalans com a l'estranger. Ha estat membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, i del Comitè Internacional de Paleografia. El 1953 participà en el VII Congrés Internacional de Lingüística Romànica de Barcelona, i el 1956 dirigí la Biblioteca Catalana d'Obres Antigues, on edità uns Miracles de la Verge Maria. Ha col·laborat a diverses publicacions, com Revista de Catalunya. Membre de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1942, serà màxim responsable de 1961-1968. Ha estat president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans de 1962 a 1989, amb el qual ha publicat nombrosos estudis i texts de literatura catalana medieval, com els d'Ausiàs March, Profecies catalanes dels s. XIV-XV, Tractats de cavalleria en la col·lecció Els Nostres Clàssics, Ramon Llull, Francesc Eiximenis, la matèria de Bretanya i la Bíblia a Catalunya.

Bibliografia

Literatura/Narrativa

 • Los Mejores cuentistas españoles. Compilación de Pedro Bohigas. Madrid: Plus Ultra, 1946  
 • Tractats de cavalleria. Barcelona: Barcino, 1947 
 • Miracles de la Verge Mariacol·lecció del segle XIV. Barcelona: [s.n.], 1956
 • Notes sobre la composició i estructura de l'Atlàntida: discurso leído el día 20 de abril de 1958 en la recepción pública de Pedro Bohigas en la Real Academia de Buenas Letras... y contestación del Académico numerario Manuel de Montoliu. Barcelona: Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1958
 • Aportació a l'estudi de la literatura catalana. Abadia de Montserrat, 1982 
 • Llibre de les bèsties. Ramon Llull; a cura de Pere Bohigas. Barcelona: Edicions 62, 1984 
 • Mirall d'una llarga vida: a Pere Bohigas, centenari. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2001

Literatura/Poesia

 • Primer centenario del nacimiento de Jacinto Verdaguer: 1845-1945. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Biblioteca Central, 1946
 • Poesies. Ausiàs March; a cura de Pere Bohigas. Barcino, 1952
 • Cançoner popular català. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1983
 • Lírica trobadoresca del segle XV: Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló. A cura de Pere Bohiga. València: Institut de Filologia Valenciana; Abadia de Montserrat, 1988

Folklore/Tradicions

 • Folklore del Penedès: primers estudis literaris. Vilafranca del Penedès: l'autor, 1993. Edició i notes de Joan Bosch i Planas i Joan Solé i Bordes. L'autor, 1993

Llibres/Biblioteques

 • Resum d'història del llibre. Barcelona: Barcino, 1933 
 • Normes per a la descripció codicológica dels manuscrit. Barcelona: [Escola de Bibliologia], 1958
 • El Libro español: ensayo històrico. Barcelona: Gili, 1962
 • El Missal de Santa Eulàlia: [còdex de la catedral de Barcelona: a. 1403]. El Missal de Santa Eulàlia de la catedral de Barcelona: el llibre i el seu contingut  per Àngel Fàbrega i Grau. La decoració i la il·lustració del Missal de Santa Eulàlia  per Pere Bohigas i Balaguer. Madrid: Edilan, 1977
 • Sobre manuscrits i biblioteques. Barcelona: Curial [etc.], 1985 
 • Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2000

Lingüística

 • Miscel·lània Pere Bohigas. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Abadia de Montserrat, 1981-1983

Biografies

 • Edició d'homenatge a Pere Giró i Romeu, Antoni Massanell i Casas, Pere Regull Pagès / Eduard Ripoll Perelló, Manuel Trens, Pere Bohigas. Vilafranca del Penedès: Museu de Vilafranca, 1970

Art/Patrimoni

 • Monuments de Barcelona. Text: Jaume Fabre, Josep M. Huertas, Pere Bohigas. Barcelona: L'Avenç, 1984

 

Consulteu la bibliografia que podeu trobar a la nostra Biblioteca en aquest enllaç.

 

 

Accessibilitat