Notícia

Pere Giró i Romeu

08 de juny de 2023

Pere Giró i Romeu (1894 – 1987)

Va néixer a Vilafranca del Penedès, l’any 1894. Realitzà els seus estudis a la vila i de ben jove començà a treballar a l’Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca, a l’àrea administrativa i, un any més tard, (1955) fou nomenat auxiliar de laboratori on treballà fins a la seva jubilació, l’any 1959.

A banda de la seva gran afecció a la numismàtica, la seva gran devoció fou l’arqueologia. Aquesta va néixer arran de la seva visita a les coves d’Altamira l’any 1920, moment en què es vinculà a l’activitat arqueològica través del grup dirigit per Martí Grivé. Participà en les excavacions al jaciment de l’Esquerda de les Roques del Pany (Torrelles de Foix) i la Vinya del Pau (Vilafranca).

La primera excavació pel seu compte fou l’Enterrament de Cista a Ravell (Pontons). A partir de 1932 va anar recollint les seves recerques arqueològiques en els quaderns de camp. Als anys 30 es vinculà al grup que va crear el Museu de Vilafranca, del qual va ser sots president. Aquest esforç cultural quedà estroncat per la guerra i no es recuperà fins que el 1947 es va crear el Museu del Vi, des d’on promogué la secció d’arqueologia i una sala d’exposició pròpia.

En 1943 publicà, en la revista Ampurias, un article sobre una descripció detallada de la col·lecció existent al Museu de Vilafranca, sobre les restes, els jaciments i les prospeccions realitzades; aquest document es considera el punt de partida de l’actual arqueologia penedesenca. Va ser nomenament com a “Comisario local de Excavaciones de Vilafranca del Panadès”. També va ser president de l’Associació Excursionista de Catalunya de Vilafranca (1961-1973).

Es va implicar molt, en la salvaguarda i l’adquisició, el 1963, del jaciment monumental d’Olèrdola pel Museu d’Arqueologia de la Diputació de Barcelona. L’any 1968 li fou concedida la Medalla de Plata al Mèrit Cultural de la Diputació de Barcelona; el 1970, la Medalla de la Vila per part de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès; el 1982, la Medalla d’Argent de les Belles Arts.

Bibliografia

Arqueologia

 • La Colección prehistórica del Museo de Vilafranca del Panadés. Barcelona: Casa Prov. de Caridad, 1943. En col·laboració amb Alberto Ferrer.
 • La Cerámica ibérica de la "Viña del Pau", en el Panadés: notas para su estudio. Madrid: [s. n.], 1947
 • Nuevos hallazgos arqueológicos en el Panadés. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1948. Separata de: Ampurias, núms. IX-X, 1947-1948
 • Identificación de algunas vías romanas en el Penedès. Igualada: Bas Estamper, 1950
 • Nuevos sepulcros en fosa en Villafranca. Barcelona: [s. n.], 1953-1954. Separata de "Ampurias" 15-16
 • Maza o contrapeso discoidal de la bóbila Jané de Vilafranca. Vilanueva y Geltrú: [s.n.], 1957-1958. Separata del Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer nº 5, 1957-58, p. 119-124
 • Un Sepulcro almeriense en el término de Pachs. Barcelona: [s. n.], 1957-1958
 • Estudio sobre la probable aplicación de un vaso inédito íbero-romano. Vilafranca del Panadés: Museo de Vilafranca, 1958
 • La Villa romana del "Casalot d'Espuny", en el Penedès. Barcelona: Imprenta Casa Provincial de Caridad, 1959
 • Una Lápida romana en Sant Pere Molanta. Barcelona: Imprenta Casa Provincial de Caridad, 1959. Separata de "Ampurias XXI"
 • El Poblado prerromano de Mas Castellá, Monjos, Vilafranca del Panadés. Barcelona: Casa provincial de la Caridad, 1961. Separata de "Ampurias"
 • Descubrimiento de pinturas rupestres en Segarulls (Olèrdola, Barcelona). Barcelona: Ampurias, 1961. En col·laboració amb Eduardo Ripoll Perelló
 • Recull de l'obra dispersa de l'arqueòleg Pere Giró i Romeu. Vilafranca del Penedès: Institut d'Estudis Penedesencs, 1984

Espeleologia

 • La Cueva de la Vall de Cerves: (Miralles, provincia de Tarragona). Barcelona: [s. n.], 1962 ([Casa provincial Caridad])

Articles de revista:

 • Una estación ibérica en Santa María y Monjos. Ampurias, vol. VI, 1.330-1.333 p. (1944)
 • Una premsa ibèrica al Penedès. Mataró, Revista Museu, maig, (1949)
 • Interesantes donativos al Museo de Vilafranca. Acció Catòlica, núm. 45, 18 de novembre, 351 p. (1950)  
 • Museu de Vilafranca. Madrid, Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, vols. IX-X (1948-1949), 346-354 p. (1950)
 • Monedas con símbolos vitivinícolas. Dyonisos en la Viticultura, las Artes y las Letras, núm. I, agost, 9 p. (1952)  
 • De arqueología comarcal. Cueva de Cal Magí Rosell (Foix). Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, tom. II, 55-58 p. (1954)
 • La colección de bandejas del Museo. Panadés, núm. 637, 30 de gener, 1-2 p. (1955)  
 • La colección de prensas del Museo. Dyonisos, núm. 30, agost, 18-20 p. (1955)   
 • Notas sobre el primer Museu de Vilafranca. Panadés, núm. 719, 27 d’agost, 4 p. (1955)  
 • Comunicación de Don Pedro Giró. Villafranca del Panadés. Madrid, Informes y Memorias; VIII Reunión de la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas de Barcelona; celebrada a Badalona el 23 d’octubre del 1955, núm. 32, 171-174 p., làm. 43-46 p. (1956)
 • La colección de arqueología del Museo. Panadés, núm. 772, 29 d’agost, 4 p. (1956)  
 • Antecedentes arqueológicos de Villafranca. Solidaridad, 31 de maig. (1958)
 • La ermita de Santa Digna y su probable situación. Panadés, núm. 856, 12 abril, 1 p. (1958)  
 • Avance sobre la probable aplicación de un vaso inédito ibero-romanoZaragoza, V Congreso Arqueológico Nacional, Tipografía La Academia, 196-205 p. (1959)
 • Entorno la Iª Exposició Espeológica del Museo de Vilafranca. Vilafranca del Penedès, núm. 904, 14 de març, 1 p. (1959)
 • Una lápida romana en Sant Pere Molanta. Ampurias, vol. XXI, 302-306 p (1959)
 • Museo Arqueológico de Villafranca del Panadés. Madrid, Memorias de los Museos Arqueológicos, vols. XVI-XVII, 234-239 p. (1960)
 • Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares: Avinyonet, Castellet, Font-rubí, Subirats, Lavern i Torrelles de Foix. Ampurias, vols XXII-XXIII, 328-352 p. Algunes de les notes estan signades per p.G. (1961)
 • Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares: Barcelona; Avinyonet, Begues, Capellades, Castellví de la Marca, Font-rubí, La Llacuna, Mediona, Pontons, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurni de Noia, Torrelles de Foix i Vilafranca del Penedès. Ampurias, vol XXIV, 280-309 p. Les notes estan signades per p. R.G./P.G. (1962)
 • Notas de Arqueología de Tarragona: Montmell, Querol, Roda de Barà i Santa Perpètua. Ampurias, vol XXIV, 337-340 p., il. Les notes estan signades per p.R.G (1962)
 • Activitats Aqueològiques I. Pintures rupestres a Olèrdola. Agrupación Excursionista Cataluña, març. (1963)
 • Activitats Aqueològiques II. Fons de cabanya-neolítica al Penedès. Agrupación Excursionista Cataluña, març. (1963)
 • Activitats Aqueològiques III. La cultura dels sepulcres en fosa al Penedès. Agrupación Excursionista Cataluña, març (1963)
 • Activitats Aqueològiques IV. Estacions tallers superficials a la comarca del Penedès. Agrupación Excursionista Cataluña, març. (1963)
 • Excavacions en sepulcros megalíticos de Valldosera (Querol). Amb Maliquer de Motes, J.; Masachs, J.M. Madrid, Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 20, 18 p. (1963)
 • Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares: Barcelona; Begues, Castellet, Castellví de la Marca, Mediona, OlÉrdola, Pacs, Pontons, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Quintí de Mediona, Santa Margarida i els Monjos, Sitges, Subirats i Vilafranca del Penedès. Ampurias, XXV-XXVI, 265-279 p. Notes signades per p.R.G. (1965)
 • Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares: Tarragona; Bisbal del Penedès, Calafell, Montmell, Pobla de Montornés i Querol. Ampurias, XXV-XXVI, 322- 329 p. Notes signades per p.R.G. (1965)
 • Dos columbarios en la cuenca del río Anoia. Amb Bellmunt, J. Ampurias; Noticiaro arqueológico, vol. XXVIII, 255-262 p. (1966)
 • Nuevos hallazgos arqueológicos. Dionysos, núm. 122, 2 p. Aquest article no té signatura de l’autor però dona notícia de la seva autoria a Dionysos, núm. 124, 9 p. (1967)  
 • Sant Jaume Sacalçada, el caputxins vells y otros en el Panadès. Panadès, núm. 1.330, 29 d’abril, 7 p. (1967)  
 • Hallazgos prehistóricos en los alrededores de La Llacuna. Amb Masachs, J. Ampurias, vol. XXX, 207- 213 p. (1968)
 • Notas de Arqueología: Sant Vicenç de Calders. Ampurias, vol. XXX, 328-330 p.
 • Los columbarios del Penedès. Dionysos, núm. 124, 9 p., 1 fig. (1968)  
 • Un miliario en Sant Vicente de Calders. Dionysos, núm. 125, pàg. 3. (1968)  
 • Las estaciones talleres en el Penedès. Dionysos, núm. 126, gener-febrer, 2-3 p (1969)  
 • Vestigios romanos en Vilafranca. Panadès, núm. 1.486, 25 d’abril, II p. (1970)  
 • Consideraciones sobre los columbarios del Panadés. Panadés, núm. 1.530, 27 de febrer, 9 p. (1971)  
 • Sant Miquel: les muralles. Tothom, núm. 129, 31 de juliol, 452 p. (1971)  
 • Notas históricas sobre el prensado de las uvas en la antigüedad.  
 • El culto íbero-romano en el Penedès. Dionysos, núm. 146, gener-març, II p. (1974)  
 • Faïence beads and Atlantic bronzes in Catalonia. Amb Harrison, R.J.; Martí, J.F. Heidelberg: kerle Verlag, Madrider Mitteillungen, núm. 15, 95-107 p. (1974)
 • Enterramiento prehistórico en la Serra del Tall de Pontons. Olerdulae, núm. 1, agost, 6-7 p (1977)  
 • Notes d’Arqueología de Catalunya: Castellet, Torrelles de Foix, Vilobí del Penedès. Informació Arqueològica, núm. 27-28, maig-desembre, 90-92 p. (1978)
 • Esteve Reixach y el poblado prerromano de l’Alzinar de la Massana. Olerdulae, núm. 6, febrer, 6-7 p. (1979)  
 • Notes d’Arqueologia de Catalunya: Avinyonet, Font-rubí, Olèrdola, Sant Quintí de Mediona i Sta. Margarida i els Monjos. Informació Arqueológica, núm. 30, maig-agost, 164-166 p. “Un viaje a Altamira en 1920”. Informació Arqueològica, núm. 31, setembre-desembre, 187-188 p. (1979)
 • Notes d’Arqueologia de Catalunya: les Cabanyes i Torrelles de Foix. Informació Arqueológica, núm. 31, setembre-desembre, 210-211 p (1979)
 • La indústria de l’os. Olerdulae, núms. 25-26, any IX, juliol-desembre, 3 p. (1984)  
 • La maqueta amb la geologia del Penedès. Amb Via, Ll.; Moraleja, J.M. Olerdulae, núms. 25-26, any IX, juliol-desembre, 10-11 p. (1984)  

 

Per saber-ne més:

 • Pere Giró i Romeu (1894-1987). Valoració d’una figura clau de l’arqueologia penedesenca. Cebrià, Artur; Senabre, Rosa; Socias, Joan. Institut d’Estudis Penedesencs, núm. 101, 55 p. (1997)
 • La bibliografia completa de l’arqueòleg Pere Giró i Romeu. Gràcia i Giralt, Josep. Institut d’Estudis Penedesencs, Miscel·lània Penedesenca, VIII, 99-112 p. (1985)  

Consulteu la bibliografia que podeu trobar a la nostra Biblioteca en aquest enllaç

 

Accessibilitat