Notícia

Préstec d'audiovisuals entre biblioteques

04 de febrer de 2017

El préstec interbibliotecari de la Xarxa de Biblioteques és un servei adreçat als usuaris de les biblioteques municipals que els hi permet sol·licitar en préstec i retornar a la seva biblioteca habitual, documents de les altres biblioteques o bibliobusos de la XBM de la resta de municipis de la província de Barcelona. Addicionalment, un usuari pot retornar des de qualsevol biblioteca de la XBM, documents no sol·licitats mitjançant aquest servei, sempre i quan pagui la taxa pública aprovada.

Fins ara, els documents que es podien portar eren llibres i revistes. Des d'aquest mes de febrer també podeu demnar CD i DVD: tota la música i tot el cinema de les biblioteques al vostre abast!

La utilització del servei de préstec interbibliotecari de la XBM està sotmesa al pagament de la taxa pública aprovada anualment a l’Ordenança reguladora de la Diputació de Barcelona. La taxa pública actual és de 1,50 € per document. Tot document que fa servir els circuits de missatgeria del préstec interbibliotecari està subjecte al pagament de la taxa.

Accessibilitat