ATENCIÓ! Nou telèfon de contacte 667 579 324

A causa d'una avaria amb la línia telefònica, per contactar amb la biblioteca truqueu al 667 579 324

Pla de lectura i biblioteques 2017

Definició del nou mapa de lectura i bibliotecari, per tal que esdevingui una guia que estableixi quina biblioteca volem i quin paper ha de jugar a la vila, a la comarca i al Penedès, així com, la relació entre la biblioteca pública, la lectura i el món educatiu i el paper de la biblioteca com a preservador de la memòria històrica.

Les biblioteques públiques són un fenomen estès arreu del món. El seu lideratge els ve donat, d’una part, del seu rol institucional convencional: esdevenir centres d’informació i dipositàries de documents i, d’altra banda, de la seva capacitat de resposta que les converteix en motors socials que incideixen en la construcció d’una societat millor: més cohesionada, solidaria,  culte i, en resum, més humana i lliure. 

Les biblioteques són molt més que un espai físic. Contràriament a aquesta idea, de llocs isolats i aïllats, esdevenen agents socials de primer ordre, altrament són llocs molt concorreguts com ho demostren les dades estadístiques, sent un dels serveis municipals més ben valorats per la ciutadania, segons les enquestes que realitzen les diferents administracions.  A més, incideixen en nombrosos aspectes tant de l’esfera privada com de la col·lectiva:  incidència en l’espai individual i en el públic, en la memòria local, i en la lectura com a manifestació individual i la compartida.

La lectura estimula la creativitat, l’intel·lecte i l’opinió crítica. Una societat lectora és una societat més lliure i més democràtica. Per aquest motiu les administracions i les polítiques culturals han de vetllar per a promoure la lectura entre els seus ciutadans des de les primeres edats i abastant a la totalitat de la població. I la biblioteca pública, juntament amb altres agents del territori, ha d’encapçalar i liderar aquesta missió.

Per tots els motius exposats, el present document defensa la biblioteca pública com un espai culturalment independent i de primer ordre i reforça el lideratge que li pertoca per mèrits propis, en l’àmbit de la lectura, de la cultura, de l’educació, del lleure i de l’oci de tota la ciutadania.

El Pla de biblioteques i de Lectura pública de Vilafranca del Penedès

El ple l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar el Pla de biblioteques i de Lectura pública el 16 d’octubre de 2018.

Accessibilitat