El catàleg

Aladíel catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals, permet identificar la informació que es pot trobar a les biblioteques de la xarxa, amb un fons multidisciplinari i en diversos suports (llibres, CDs, vídeos, revistes, etc.).

Entre els principals tipus de consulta destaca la cerca per autor, per títol i per matèria.

La consulta es pot fer referida a tot el catàleg col·lectiu o bé limitar-la a les biblioteques d'una comarca (Alt Penedès) o a una única biblioteca (Torras i Bages).

El catàleg també facilita serveis en línia, com ara: la sol·licitud del carnet de la biblioteca, la consulta de les dades de l'usuari, les renovacions de documents en préstec, la reserva de documents que estan prestats i l'accés al Catàleg Infantil.

Accessibilitat