Internet i ofimàtica

Per tal de potenciar l'accés a les TIC, la biblioteca Torras i Bages posa a disposició dels usuaris els recursos d’Internet i connexió Wi-Fi.

Amb el teu dispositiu

La biblioteca disposa de servei Wi-Fi. Amb aquest servei qualsevol persona amb carnet de biblioteques i un dispositiu mòbil (ordinador portàtil, agenda personal digital (PDA), telèfon mòbil de 3a generació, portàtil MAC, etc.) pot connectar-se a Internet.

Amb ordinadors de la biblioteca

La biblioteca ofereix ordinadors amb accés gratuït a Internet. Per reservar-los, només cal que la persona usuària tingui el carnet de biblioteques. La reserva es guarda fins a 10 minuts després de l'hora d'inici, i passat aquest temps, la sessió reservada caduca i s'allibera el terminal.

La biblioteca disposa dels ordinadors del servei d'Internet i +, amb sessions de 30 i 60 minuts. Els usuaris tenen 50 sessions d'Internet al mes; cada cop que s'utilitzi un dels ordinadors es descomptarà una sessió. Les sessions s'inicien a l'hora en punt i el sistema avisa la persona usuària quan falten pocs minuts per acabar.

Accessibilitat